Giacomo Balla

Oca 102012
 

balla_dogleashGiacomo Balla (1871 – 1958) 1900 yılına doğru, ışık ve renk sorununu bölmeci resim tekniğinden yararlanarak ele aldı. Yapıtlarında çağdaş dünyayı ve özellikle onun toplumsal yönlerini işledi. Kısa bir süre sonra, ışığın bileşimini çözümlemeye çalıştı. 1910’a doğru hareket ve hız incelemerine başladı. Bu dönemden sonra birkaçı günümüzde fütürizmin temel yapıtları sayılan resimlerini yaptı. Daha 1912’de ‘süredeşçi’ ve ‘dinamik’ bir sanatçı olarak hareket halindeki biçimleri bir arada gösteren bir tür soyutlamaya ulaştı. (Otomobil hızı+ ışıklar+ gürültü 1913). Buna karşın 1920’lerde bir ölçüde 1930’dan başlayarak da kesinlikle figüratif sanata döndü. Heykel, dekorasyon ve mimarlık alanlarında da çalışmalar yaptı.