Jean-Baptiste Camille Corot

a-cow-and-its-keeperJean-Baptiste Camille Corot, Parisli bir esnafın oğlu olan Jean-Baptiste Camille Corot(1796-1875), ailesi sanat­çı olmasına karşı çıktığı için 26 yaşma kadar bir kumaş satıcısının yanında çalıştı; o tarihte, ailesini razı ederek ressam Michallon’un atölyesine öğrenci olarak girdi. Da­ha sonra, Jean Victor Bertin’den al­dığı derslerle ve Roma’ya 1825 yılın­da yaptığı ilk yolculuk sırasında, sanatını geliştirdi.

Ünlü İngiliz manzara ressamları Constable (1776-1837) ve Bonington’un (1802-1828), yapıtlarını sergile­yerek, atmosferdeki berraklıkların betimlenmesine dayalı bir manzara resmi anlayışını Fransa’da tanıtma­larından kısa süre sonra, 1827 sergisine Narni Köprüsü adlı tablo­sunu yolladı (bu tabloda, yeniklasisizm akımını benimsemiş Fransız ressamlarının “manzaracı görüşlerin”den ayrılan Corot’nun, son derece şiirsel,akıcı ve işlek üslubu­nun ilk özellikleri gözlenir). Barbizon okulu ressamlarıyla zaman zaman bir araya gelmesine ve çeşitli sergilerine katılmasına karşın, bağımsızlığmı korumayı başarıp, Villed’Avray’nin puslu göllerini, Normandiya ve Limousin görüntülerini, Roma’nın kırsal kesiminin ışıl ışıl görüntülerini işlemeyi yeğledi. 1834-1843 yıllarını yeniden İtalya’da ge­çirerek (İtalya’da yaptığı Tivoli’den Görünüşler ve Tiberina Adası adlı tabloları gerçek birer başyapıttır), Roma, Toscana ve Veneto ortamın­da kendine özgü bir uzam yarattı. Corot, motif ve atmosfer inceleme­sine yönelmiş olmasıyla XIX. yy. gerçekçi akımı içinde yer alır. Gerçekten, renge kendini kaptırmayan sanatçı, romantizmden son derece uzaktır ve resim alanında yeni ufuklar açılmasını sağlamış, iz­lenimciler onun ışığı kullanış biçi­minden yararlanmışlardır. Başlıca özellikleri arasında çok kesin ve dengeli desen anlayışını, formları tuvale güçlü biçimde yerleştirmesi­ni, çok ince ve etkili bir renk anlatı­mını sayabileceğimiz sanatçının tab­loları, açık seçik yalınlıkları içinde, sonraki dönemlerde en çok taklit edilen, en çok kopya edilen yapıtlar olmuş, hattâ sahteleri yapılmıştır.

Corot’nun manzaralarının yanı sıra, son derece başarılı portreleri (Kitap Okuyan Kadın; İncili Kadın; vb.) ve konusu mitolojiden alınma büyük kompozisyonları [Su Perilerinin Dansı;vb.) konu alan eserleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: